2017-0517 - page 5

5
»
Kommentoi netissä
»
kolumnit
Tuuli Karevaara
Kangasala
– Kyllä, mutta olen
vuorotyössä silloin. Nuoria
pitää lähestyä kaverillisesti
ymmärtäen, mutta kokemuk-
sen kautta neuvoen.
Kai Engelberg
Tampere
– Ei minua kiinnosta itse sinne
lähteä. Nuoria pitää lähestyä
siten, että pyörii siellä ja
juttelee heidän kanssaan niitä
näitä.
Päivi Kovalainen
Tampere
– Kyllä, olosuhteiden salliessa
voisin lähteä. Nuoria pitää
lähestyä nuorten omilla
ehdoilla ja kielellä, rennosti
eikä syyllistäen.
Eero Viitanen
Tampere
– Ehkä, mutta en ole
Tampereella silloin. Nuoria
pitää lähestyä samalla tavalla
kuin muitakin ihmisiä. Eivät ne
tenavia enää ole.
Kiinnostaisiko
lähteä nuorten
pariin?
Pääkirjoitus
Kadulta
Salli Saastamoinen
Joukko vapaaehtoisia aikuisia
rantautuu koulujen päättä-
jäispäivänä nuorten pariin
juttelemaan heidän kanssaan ja
ohjaamaan heitä tarvittaessa en-
siapuun tai kotiin. Kiinnostaisiko
sinua lähteä jututtamaan nuoria
ja miten nuoria tulisi mielestäsi
lähestyä?
Tarpeellista
arvopuhetta myös
tänä päivänä.
Pirkanmaan yksikkö
SOITA
03 3398 6722
Nysse vuotaa,
emäntä huokaa
Korjaa katto ennen kuin kosteus pääsee rakenteisiin!
Katto 2 päivässä
Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
Vesivekin kestävät kattovarusteet
Tuotteet omalta tehtaalta, ilman välikäsiä
Paikalliset
pojat!
Pyydä tarjous ja voita
ILMAINEN
KATTOREMONTTI!
Katso laaturemontti.fi
Omapäinen riiviö
Kreikkalaisen filosofin viisaus: Siili
tietää yhden asian, mutta kettu
tietää monta asiaa. Lenita Airisto
ei ole siili. Hän on kettu. Se tuli
todistetuksi jälleen vapunpäivänä
Itse asiassa kuultuna -ohjelmassa,
jonka vieraana hän oli.
Se oli paras kuulemani vappu-
puhe, enkä ole yksin ylistykseni
kanssa. Te, jotka edelleen koette
Lenita Airiston ärsyttävänä piikit-
telijänä ja tennissukka-tuomarina,
ottakaa selvää hänen taustoistaan,
kuunnelkaa mitä rautarouva sanoo
ja lukekaa, mitä hän kirjoittaa.
Lenitan tarinassa on suuresti
opittavaa. Niukka lapsuus ja nuo-
ruus ei häirinnyt hänen unelmiaan.
Hän viittasi kintaalla kiltin tytön
imagolle, ja halusi oppikouluun
opettajan – jonka mukaan vain
kiltit tytöt pääsevät sinne – vastus-
telusta huolimatta. Viisas isä kan-
nusti tytärtään olemaan omapäinen
riiviö. Valittelu ja kiukuttelu oli
kielletty, koska ne eivät auttaneet
eteenpäin, enempää kuin opinto-
tai asumistuetkaan, koska niitä ei
ollut. Myös opiskelu oli maksullista.
Jo 16-vuotiaana Suomi Neitona
ja sotainvalidien varainkeruusym-
bolina hän puhui maailmalla miten
Suomi selvisi talvi- ja jatkosodasta,
pienen kansan maanpuolustus-
tahdosta, suomalaisten yhteisöl-
lisyydestä, vastuuntunnosta ja
toistemme kunnioituksen maail-
masta muiden maiden kilpasisko-
jen puhuessa puuterihuiskuista.
Tarpeellista arvopuhetta myös tänä
päivänä. Alaikäisenä neitona hän
jatkoi isänsä yrityksen toimintaa
isän yllättävän kuoleman jälkeen.
Riskien ottamista ja niiden hallin-
taa ei saisi pelätä nytkään.
Lukuisten television asia- ja
viihdeohjelmien jälkeen Lenita Ai-
risto halusi rakentaa teollista Suo-
mea. Hän perusti oman yrityksen,
Airisto Oy:n, ja vei Suomea ympäri
maailman. Hän osasi yhdistää
muodin, designtuotteet, kulttuurin
ja teollisuuden aina öljynporaus-
lauttoja myöten näyttäviksi mark-
kinointitapahtumiksi. Suomi loi ja
Suomi vei. Tänä päivänä puhutaan
verkostoitumisesta, mutta yhtä
näyttävästi Suomea ei osata maa-
ilmalla myydä, ainakaan niin, että
se työllistäisi samalla tavalla, ja
antaisi työtä ennen kaikkea naisille.
Lenitalla on mielipiteensä myös
poliitikoista, ja hän uskaltaa tuoda
sen julki: Vähemmän työtä, enem-
män vapaa-aikaa -periaatteella ei
rakenneta mitään. Suomi raken-
netaan työllä. Kehitys ja liikevoitto
jäävät ulkomaisiin yrityksiin niin
kauan kun työpaikat ovat muiden
käsissä ja suomalaiset niissä töissä
renkeinä.
S.T. Lenita on ehtinyt paljon
80-vuotiaan elämänsä aikana. Hän
on osoittanut, ettei ole heikkous olla
nainen, eikä heikkoutta olla käyt-
tämättä hyväksi niitä avuja, mitä
kenelläkin on. Peräänkuulutetaan
omapäistä riiviömäisyyttä ja vahvis-
tutaan kettuina. I love Lenita!
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
Powered by FlippingBook